dijous, 14 d’abril de 2011

CiU deixa de banda el seu programa de Sanitat

Ja és prou conegut i comentat que el Govern de CiU ha decidit aplicar, amb lleugers matisos, el compromís que figurava en l'apartat 485 del seu programa electoral: “Suprimirem l’Impost de Successions i Donacions amb carácter immediat”.

El que no és tan conegut és que el mateix programa electoral de CiU en el punt 128 del seu apartat dedicat a la Sanitat deia: “Cal millorar la gestió amb l’objectiu d’obtenir una qualitat més alta en els serveis de salut. No es pot retallar ni prestacions ni qualitat. Per tant, caldrà millorar l’eficiència per obtenir uns resultats millors amb els mateixos recursos”.

La promesa referida a la supressió de l'Impost de Succesions s'ha posat en pràctica en els primers cent dies de govern d'Artur Mas, tot i que ha comportat que la Generalitat deixarà de percebre més de 100 milions d'euros d'ingressos.

Les promeses referides a la Sanitat (un altre dia parlarem dels compromisos en altres sectors) no tan sols han quedat ajornades indefinidament, sinó que han estat substituïdes per una sèrie de propostes que entren en clara contradicció amb el que s'havia promès.

¿Com és que CiU dóna tanta importància al compliment d'una promesa, encara que li comporti perdre més de 16.000 milions de les desaparegudes pessetes i que tan sols beneficia una elit econòmica, mentre que no té cap problema en trair el seu programa sanitari, que afecta especialment uns sectors molt més amplis i menys elitistes de la societat catalana?
Per cert, pel que fa a la Sanitat, el programa de CiU també es comprometia a coses com les següents:
El punt 99 indicava: “Facilitarem de manera progressiva la llibertat d’elecció d’hospital, en l’àmbit de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, en els casos d’ingrés i cirurgia electiva. L’accés al centre triat del pacient s’haurà de produir en els temps de garantia establerts d’acord amb la capacitat disponible. En cas contrari, s’oferiran recursos alternatius en el marc de la Xarxa”.

El 101 prometia: “Es reduiran les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques, i s’establiran temps màxims per a cirurgia electiva”, mentre que el 102 indicava: “Una vegada superats els terminis establerts, obligaran el Servei Català de la Salut al proveïment d’una solució alternativa que caldrà satisfer obligatòriament”.

Per la seva banda, el 103 garantia “un temps màxim d’espera per accedir a la consulta amb atenció especialitzada”, mentre que el 104 deia: “Garantirem també aquest termini màxim per fer-se proves diagnòstico-terapèutiques complementàries”.

Els punts que van del 105 al 108 ofereixen un atractiu assortit de promeses: “Introduirem una garantia per tal que, en el cas de cancel·lacions d’ingressos o visites motivades per necessitat dels serveis, en un termini màxim d’un mes aquestes s’hagin resolt o s’hagi ofert una alternativa satisfactòria.”, diu el 105. “Treballarem per establir horaris més amplis d’atenció a tota la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública.” promet el 106, i el 107 es compromet a millor “la puntualitat en la realització de les visites i en la pràctica de proves".