dimecres, 10 d’octubre de 2012

Les dades del sondeig del CEO


La mostra està feta amb un total de 800 enquestats en contra del que és habitual en els sondejos periòdics del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), en els que els consultats acostumen a ser 2.500.
Dels 800 enquestats, gairebé la meitat no diuen a quin partit pensen votar:  un 34,63 % no saben encara a qui votarán; un l2,38% no contesten a la pregunta. Ambdos apartats sumen un total del 47,0l% al que s'ha d'afegir el 5,50% que ja ha dit que no anirà a votar. La suma de tots tres conceptes arriba a ser del 52,5l% dels 800 enquestats.
A aquests conceptes cal afegir-hi la dada de l'abstencionisme real que es dona a les eleccions catalanes i que acostuma a vorejar el 50%. Donat que en aquest sondeig tan sol hi ha un 5,5% que diu que no anirà a votar, caldrà veure d'on  procedeix el nombre definitiu d'abstencionistes. Sí dels que han dit que votaràn, o dels que encarano ho han decidit.